Custom Search

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ที่ตั้ง ตำบลอ่างศิลา

ที่ตั้ง
ถ้าเดินทางตามถนนสายบางนา - ตราด อยู่ที่กึ่งกลางระหว่างเมืองชลบุรีกับตำบลแสนสุข
ตรงหลักกิโลเมตรที่ 100 ห่างจากกรุงเทพมหานคร 75 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปทางชายทะเล
ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงตำบลอ่างศิลา

ในอดีตนิยมเดินทางไปอ่างศิลาโดยทางเรือ เมื่อเรือออกจากปากน้ำเจ้าพระยาสู่ทะเลอันเวิ้งว้าง
เมื่อดินทางเลียบชายฝั่งตะวันออกจะเห็นภูเ้ขาตั้งเด่นเป็นสง่าบนผืนแผ่นดินใหญ๋นั่นคือ...."เขาสามมุข"
เมืองชลบุรีทางตะวันออกของเขาสามมุขมีแหลมยื่่นออกมา ชาวบ้านเรียกว่า หัวแหลม หรือ อ่างศิลา ในปัจจุับัน

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ตลาดอ่างศิลา 133 ปี อาหารทะเล ของกิน มากมายบรรยากาศ ตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี ครับ เชิญมาเที่ยว มาชิม อาหารทะเล กัน อยู่ไม่ใกลกรุงเทพฯ
ตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี

อ่างศิลาในปัจจุบัน คนพื้นที่ดั้งเดิมเรียกกันว่า อ่างหิน สมัยรัชกาลที่ 3 ชาวตะวันตกและคนบางกอก มาพักตากอากาศกันมาก ชื่ออ่างหินก็เริ่มเปลี่ยนแปลงให้ดูเป็นสากลมากขึ้น โดยมีหลักฐานบันทึกถึงชื่อ อ่างศิลา ดังนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสจังหวัดชลบุรี ได้ประทับแรมที่อ่างศิลา โดยมีลายพระราชหัตถเลขา ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2419 พรรณนา อ่างศิลา ตอนหนึ่งว่า เรียกชื่อว่าอ่างศิลานั้น เพราะมีแผ่นดินสูงเป็นลูกเนิน มีศิลาก้อนใหญ่ๆ เป็นศิลาดาด และเป็นสระยาวรี อยู่ 2 แห่งๆหนึ่งลึก 7 ศอก กว้าง 7 ศอก ยาว 10 วา แห่งหนึ่งลึก 6 ศอก กว้าง 1 วา 2 ศอก ยาว 7 วา เป็นที่ขังน้ำฝน น้ำฝนไม่รั่วซึมไปได้ ท่านเจ้าพระยาทิพากรวงษ์มหาโกษาธิบตี เห็นว่าเป็นประโยชน์กับคนทั้งปวงจึงให้หลวงฤทธิ์ศักดิ์ชลเขตร ปลัดเมืองชลบุรี เป็นนายงานก่อเสริมปากบ่อกั้นน้ำ มิให้น้ำที่โสโครกกลับลงไปในบ่อได้ ราษฎร ชาวบ้านและชาวเรือไปมาได้อาศัยใช้น้ำฝนในอ่างศิลานั้น บางปีถ้าฝนตกมาก ถ้าใช้น้ำแต่ลำพังชาวบ้านก็ได้ใช้น้ำทั้งสองแห่งและบ่ออื่นๆ บ้างพอตลอดปีไปได้ บางปีฝนน้อย ราษฎรได้อาศัยใช้แต่เพียง 5 เดือน 6 เดือน ก็พอหมดน้ำในอ่างศิลา แต่น้ำในบ่อแห่งอื่นๆ ที่ราษฎรขุดขังน้ำฝนไว้ใช้นั้น มีอยู่หลายแห่งหลายตำบล ถึงน้ำในอ่างศิลา สองตำบลนี้แห้งไปหมดแล้วราษฎรก็ใช้น้ำบ่อแห่งอื่นๆ ได้จึงได้เรียกว่า บ้านอ่างศิลา มาจนถึงทุกวันนี้ตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี ได้แบ่งออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วยโซนที่ 1 เข้าวัดอ่างศิลา ชมความมหัศจรรย์วัด 2 โบสถ์ วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 309 ปี ชมแหล่งประวัติศาสตร์ศิลปกรรมท้องถิ่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ใช้เทคนิคการตัดเส้นที่ดีและสวนที่สุดในประเทศไทย มณฑปและรอยพระพุทธบาท เจดีย์เก่าสมัยอยุธยาตอนปลาย นมัสการหลวงพ่อหิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวอ่างศิลา วิหารท่านเจ้าคุณพระ วิสุทธิสมาจารโซนที่ 2 บริเวณพระตำหนักมหาราช ท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการภาพเก่าเล่าขาน ชมตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี ศาลเจ้าปุนเฒ่ากง และศาลเจ้าปุนเฒ่าม่า เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหารสำเร็จรูป อาหารและขนมไทย อาหารทะเลสดโซนที่ 3 ชมตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี ศาลเจ้าปุนเฒ่ากง และศาลเจ้าปุนเฒ่าม่า เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหารสำเร็จรูป อาหารและขนมไทย อาหารทะเลสดโซนที่ 4 ชมศูนย์การเรียนรู้ทางธรรมชาติ ชมวังค้างคาว ฟาร์มหอยบนสะพานที่ทอดยาวไปในทะเลกว่า 10 กิโลเมตร


วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552


อ่างศิลา
เป็นหมู่บ้านชาวประมงริมทะเล เดิมเรียกกันว่า "อ่างหิน"
อ่างศิลามีชื่อเสียงมากในการทำอุตสาหกรรม ครกหิน
และ การสกัดหินเป็นรูปต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาด
ว่ากันว่าหินแกรนิตบริเวณ บ้านอ่างศิลามีคุณภาพดี

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

กุ้งแห้ง หมึกแห้ง ครับ

ศิลาพร
ตลาดอ่างศิลา ชลบุรี
(038) 397127 (086) 1438472 (080) 0955353
................................
จำหน่าย : ปลากุเลาเค็ม ปลาอินทรีเค็ม ปลาสละแล่ รสดี
น้ำปลาใส้ตันแท้ กะปิอย่างดี กุ้งแห้ง หมึกอบ 3 รส
ครกหินอ่างศิลา ผ้าซิ่น ผ้าขาวม้าทอมือ
และ อาหารทะเลแห้งทุกชนิด